Register Erkende Fondsenwervers: het REF-register®

In de branche neemt de behoefte aan transparantie en professionalisering toe. Een van de voorwaarden hiervoor is dat mensen aantoonbaar gekwalificeerd zijn in hun vak. Het REF-register® is een plaats waar gecertificeerde fondsenwervers geregistreerd staan en desgewenst vindbaar zijn. Als start is gekozen om alle fondsenwervers die geslaagd zijn voor de Beroepsopleiding Fondsenwerving A (BFA) of  Beroepsopleiding Fondsenwerving B (BFB) en van de Leergang Nalatenschappen ( LN) op te nemen in het REF-register®.

Dit register zal werkgevers helpen bij het toetsen van de kwalificaties van sollicitanten en het reeds in dienst zijnde personeel. Fondsenwervers zelf zullen makkelijker hun kwalificaties kunnen aantonen door de opname in het register. Desgewenst kunnen zij tevens hun LinkedIn pagina aan hun naam in het register koppelen.

De BFA en BFB opleidingen zijn behalve door het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) ook erkend door de European Fundraising Association (EFA). Een diploma in deze opleidingen is dan ook internationaal bruikbaar en gewaardeerd.

 

Opname in het register van reeds ervaren fondsen- wervers:

Op dit moment worden er besprekingen gevoerd over de invulling van het uiteindelijk controlerend orgaan op dit register. Bovendien wordt nagedacht of en hoe er ook plaats gegeven kan worden aan mensen die andere (deel)opleidingen gevolgd hebben in de fondsenwerving, alsmede diegenen die op C niveau zijn afgestudeerd aan de VU. Ook de afgestudeerden van de postacademische opleiding ‘Marketing, sponsoring en fondsenwerving voor non-profit organisaties’ B-CBM genaamd hebben na een nascholingscursus te hebben gevolgd een plekje in het REF gekregen. (1994- 2000).

Te zijner tijd zal er tevens een faciliteit geboden worden voor professionals in de fondsenwerving die aantoonbare ervaring en expertise hebben in de fondsenwerving. Gedacht wordt aan een toets en waardering zoals door de CFRE in Canada en de VS al wordt gehanteerd.